VINH DỰ TIẾP ĐÓN TỔNG THỐNG MÔNG CỔ

VINH DỰ TIẾP ĐÓN TỔNG THỐNG MÔNG CỔ

Ngày 03/11/2023, Nissin Manufacturing Việt Nam Co., Ltd vinh dự là một trong ba doanh nghiệp đại diện của KCN Lương Sơn, Hòa Bình được tiếp đón Đoàn khách Tổng thống Mông Cổ, đoàn Doanh nhân của nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ tới tham quan nhà xưởng.