Tuyển dụng nhân viên bộ phận Kỹ thuật

Chúng tôi, Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam là công ty 100% vốn Nhật bản, được thành lập [...]

Tuyển dụng nhân viên bảo dưỡng

Chúng tôi, Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam là công ty 100% vốn Nhật Bản, có trụ sở [...]

Tuyển dụng công nhân sản xuất

Chúng tôi, Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam là công ty 100% vốn Nhật bản, được thành lập [...]

Tuyển dụng Giám sát bộ phận Quản lý Chất lượng

Chúng tôi, Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam là công ty 100% vốn Nhật bản, được thành lập [...]

Tết ấm yêu thương nơi vùng cao

Mang “tết ấm yêu thương” đến các hộ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn vùng cao [...]

Tuyển dụng nhân viên bán hàng kỹ thuật (Sales Engineer)

Chúng tôi, Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam là công ty 100% vốn Nhật bản, được thành lập [...]

Tuyển phó nhóm bộ phận Khuôn

Chúng tôi, Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam là công ty 100% vốn Nhật Bản, có trụ sở [...]

Tuyển trợ lý nhân viên phòng Chất lượng

Chúng tôi, Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam là công ty 100% vốn Nhật Bản, có trụ sở [...]