Trụ sở

Chi nhánh, cứ điểm tập đoàn Nissin

null
Tên công ty NISSIN MANUFACTURING CO., LTD.
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất phụ tùng ôtô / xe máy chế tạo linh kiện
cơ khí và lắp ráp máy gia công

null
Tên công ty Tango-Giken Co.Ltd.
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất phụ tùng ôtô / xe máy chế tạo linh kiện
cơ khí và lắp ráp máy gia công

null
Tên công ty HIKAWA MANUFACTURING CO., LTD.
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất linh kiện, động cơ xe máy, công cụ sản xuất.

null
Tên công ty OHMIYA NISSIN CO., LTD.
Lĩnh vực kinh doanh Kinh doanh sản xuất linh kiện máy may, xe máy, ô tô, các thiết bị công nghệ khác, rèn chính xác, linh kiện gia công

null
Tên công ty Shiraishi Biomass Co.Ltd.
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất sản phẩm tổng hợp sinh khối

null
Tên công ty LAIZHOU NISSIN MANUFACTURING CO., LTD.
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất và kinh doanh các chi tiết cho động cơ xe máy,ô tô

null
Tên công ty NISSIN MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất và kinh doanh phụ tùng ô tô,xe gắn máy, phụ tùng sản xuất

null
Tên công ty PT. NISSIN MANUFACTURING INDONESIA
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất và kinh doanh xe máy và phụ tùng ôtô

null
Tên công ty NISSIN MANUFACTURA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Lĩnh vực kinh doanh Mua bán, chế tạo phụ tùng ô tô

null
Tên công ty NISSIN Manufacturing Viet Nam CO., LTD.
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất và kinh doanh phụ tùng xe máy