Công nghệ

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

Công ty của chúng tôi sử dụng các công nghệ gia công tiên tiến và đa dạng về phương pháp gia công trong quá trình sản xuất :

  • Công nghệ dập nóng với các máy dập hiện đại
  • Công nghệ gia công trên các máy gia CNC hiện đại
  • Công nghệ gia công lỗ với độ chính xác cao.

Dây chuyền dập sản phẩm

Dây chuyền gia công sản phẩm

Dây chuyền hoàn thiện sản phẩm

Dây chuyền lắp ráp sản phẩm

Hình ảnh bộ phận khuôn

Hình ảnh bộ phận mũi dao

Hình ảnh bộ phận bảo dưỡng

Hình ảnh bộ phận chất lượng