Phương châm công ty

Ngài Hideki Wada – Tổng giám đốc Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam

PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC

● Góp phần làm giàu cho xã hội bằng những ngành nghề mới

● Hướng đến doanh nghiệp được xã hội tin tưởng

● Niềm vui đối với công việc và lòng biết ơn cuộc sống

TUYÊN NGÔN HÀNH ĐỘNG

Để Nissin Việt Nam ngày càng tăng trưởng, phát triển, người lao động được hạnh phúc hơn nữa, chúng tôi hành động như sau:

● Chăm chỉ, nỗ lực và cải tiến không ngừng nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong thị trường toàn cầu.

● Với nền tảng là quan điểm của nhà sáng lập, chủ động cải thiện công nghệ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và tạo ra giá trị gia tăng bền vững.

● Trẻ trung, năng động và giàu ý tưởng sáng tạo, hướng đến kinh doanh đa ngành nghề.

● Góp phần phát triển xã hội và bảo vệ môi trường thông qua việc tuân thủ pháp luật và gìn giữ văn hóa, truyền thống khu vực.

● Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.