Bằng khen thi đua yêu nước

Bằng khen thi đua yêu nước

Trong lễ gặp mặt các doanh nghiệp và hợp tác xã xuân Kỷ Hợi năm 2019, Nissin Manufacturing Việt Nam đã vinh dự được trao tặng bằng khen “Đơn vị xếp thứ Nhì trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018”. Giải thưởng là sự khẳng định cho nỗ lực cố gắng của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.