NISSIN MANUFACTURING VIỆT NAM cùng BÙNG NỔ với FPTU Career Fair ngày 23/5/2023

NISSIN MANUFACTURING VIỆT NAM cùng BÙNG NỔ với FPTU Career Fair ngày 23/5/2023

NISSIN MANUFACTURING VIỆT NAM cùng BÙNG NỔ với FPTU Career Fair ngày 23/5/2023

Chúng tôi đang chờ đón các ứng viên ưu tú về lĩnh vực công nghệ tiên tiến như Thinking of Internet, Big Data, AI,… gia nhập đội ngũ kỹ sư của Nissin Nhật Bản, đào tạo 3~5 năm tại Nhật Bản và trở thành người tiên phong phát triển ngành nghề mới tại Việt Nam sau khi về nước!!!

Link tham khảo về sự kiện: https://tinyurl.com/2fbosrw9